Vigorèxia

S’entén per vigorèxia l’obsessió patològica per un cos perfecte i musculat, el que comporta a una preocupació excessiva pel seu cos, convertint-se en el principal objectiu de la seva vida. Es podria dir que és un comportament obsessiu-compulsiu, caracteritzat per la preocupació d’acudir al gimnàs, i la transferència, dels principals valors de la vida, cap a l’acte d’entrenar o muscular seu cos.

Es caracteritza per la presència, d’una preocupació obsessiva que té la persona pel seu físic, i una distorsió de l’esquema corporal, que fa que el vegin petit i poc desenvolupat quan en realitat, és molt musculós i desenvolupat. Arriben a veure davant del mirall, esquelètics. (No té res a veure amb el culturisme, pel que no hem de confondre amb aquest).

Per tant, en la vigorèxia es dóna una dismòrfia del múscul (contrari de l’anorèxia nerviosa), una obsessió pel seu propi cos i una percepció totalment distorsionada del mateix. L’obsessió d’aquestes persones pel seu cos els porta a passar llargues hores al gimnàs, produint l’aïllament social, o fins i tot, el consum d’anabolitzants i altres productes dopants.

La vigorèxia es dóna tant en homes com en dones, encara que són els homes els principals afectats. La vigorèxia es dóna en persones immadures (tenen una excessiva dedicació al cos), amb baixa autoestima, introvertides, antisocials, les quals tenen unes mirades exagerades davant del mirall i un control assidu del pes a través de la bàscula.

La vigorèxia implica una addicció a l’activitat física, especialment a la musculació, el que comporta que realitzin exercici físic en excés, amb la finalitat d’aconseguir un desenvolupament muscular major del normal, perquè en cas contrari, se senten febles o escanyolides. A aquesta exigència, se li suma normalment, un trastorn en l’alimentació, que es fa palesa en la dieta que porten a terme, la qual és una dieta poc equilibrada i excessiva en proteïnes i carbohidrats, i amb una reducció dels lípids. Es donen alteracions de la ingesta: afartaments, restricció de lípids, selecció dels aliments, etc. a més, es dóna un consum d’anabolitzants o esteroides.