Trastorns de la Conducta Alimentària no Especificats

Els Trastorns de la Conducta Alimentària no Especificats (TCANE) són habitualment quadres de AN o BN incomplerts, ja sigui pel seu inici o per què es troben en camí de solució. També inclouen trastorns com la utilització habitual de conductes compensatòries i els episodis compulsius de ingesta o Trastorn per Afartament (TA).