Teràpia Familiar

La teràpia familiar és una intervenció psicoterapèutica que va dirigida a les famílies en les quals es detecta un cert deteriorament en les estructures relacionals. En moltes ocasions, la família es veu afectada per la llarga convivència amb el Trastorn de la Conducta Alimentària, el que fa que esdevinguin situacions de crisi que sobrepassen a molts familiars.

En les sessions de teràpia familiar ajudem a la família a gestionar aquelles situacions conflictives lligades al trastorn i a establir noves dinàmiques relacionals entre els membres que formen la unitat familiar. La teràpia va orientada a formar a les famílies en l’abordatge del trastorn i a dotar-los d’aquelles eines i estratègies necessàries per a fer front al TCA.

Conviure amb un TCA no és fàcil i generalment comporta un patiment per a la família afectada que cal tractar.

L’objectiu de la Teràpia Familiar és conèixer les dinàmiques relacionals de la família i les dinàmiques sorgides arrel de l’aparició del TCA amb la finalitat de promoure els canvis necessaris que assegurin un equilibri estructural en la família i faciliten la recuperació de la persona afectada.

Durant el procés terapèutic, el professional acompanya a la família per tal de promoure canvis positius en les relacions familiars i amb la persona afectada, ajuda a comprendre i gestionar la situació actual vinculada al trastorn i contribueix a millorar les dificultats de comunicació que habitualment existeixen entre els membres de la família.

El treball terapèutic familiar pot realitzar-se mitjançant sessions amb tots els membres de la família, amb alguns dels membres o amb membres per separat, en funció de les necessitats concretes d’intervenció.