Serveis

Els trastorns de la Conducta Alimentària són una patologia en la que interactuen factors biològics, psicològics, familiars i socials. Per aquest motiu és tant important la intervenció d’un equip multidisciplinari.


Programa ambulatori

El programa ambulatori és un servei integral dels trastorns de la conducta alimentària indicat per a pacients amb TCA: anorèxia, bulímia o TCA no especificat, de gravetat moderada que tenen prou autonomia per a complir els compromisos terapèutics.

En el programa ambulatori es realitza psicoteràpia individual i grupal. També s’inclou la teràpia familiar, molt important per el bon funcionament del tractament.


Consulta ambulatòria

La consulta ambulatòria està indicada per a pacients amb TCA: anorèxia, bulímia o TCA no especificat, de baixa gravetat o que per les seves circumstàncies personals no poden implicar-se en un tractament més intensiu. També està indicat quan l’evolució del pacient dóna una millora clínica important.

Programa preventiu

Aquest programa està indicat per a centres escolars o associacions que vulguin treballar des de la prevenció primària. Consta de tres fases:

  • Fase d’avaluació: avaluem els diferents indicadors de risc.
  • Fase d’actuació: es realitzen dos sessions o més centrades en conductes preventives dels Trastorns de la conducta alimentaria.
  • Fase post avaluació: avaluem el resultat de l’acció preventiva.

Si estàs interessat, pots contactar amb nosaltres per un programa adaptat a les necessitats específiques.


EMDR

La EMDR és un abordatge psicoterapèutic molt eficaç que accelera el tractament de moltes problemàtiques psicològiques. El mètode va ser descobert per la Dra. Francine Shapiro en 1987 i s’ha anat desenvolupant al llarg d’aquests anys demostrant una gran eficàcia. Consisteix en la estimulació bilateral acompanyada d’un protocol de tractament específic relacionat amb les situacions traumàtiques que desencadena la dessensibilització i el conseqüent reprocessament de la informació, acompanyat de la desaparició de la simptomatologia.

La EMDR es basa en que el record de la experiència o de les experiències traumàtiques de la persona han afectat al desenvolupament del trastorn que presenta la persona. És el record traumàtic allò que és tracta terapèuticament.

La EMDR no és incompatible amb altres tractaments, és una tècnica integradora validada científicament que pot contribuir a la millora de la simptomatologia de la persona. Les investigacions indiquen que el mètode EMDR és altament efectiu i de resultats duradors. Les sessions necessàries variaran en funció de la persona, el problema, les circumstàncies vitals, el temps que ha passat des de l’episodi traumàtic i el quadre psicopatològic…

Els problemes amb que podem treballar amb EMDR són diversos, podem treballar des d’un Trastorn per Estrés posttraumàtic, trastorns dissociatius, fòbies, trastorns d’ansietat, pèrdues i dols, trastorns de la personalitat, trastorns alimentaris, trastorns depressius o dolor crònic. Cal diferenciar entre traumes amb “T” i traumes amb “t”, els traumes amb “T” ens referim a situacions dramàtiques greus, els “t” són situacions que totes les persones viuen normalment d’una forma repetida, ens referim a situacions d’estrès o dèficit prematurs.

La EMDR afegeix un valor important a la nostra Unitat, diferenciant-nos per aquest abordatge tant especialitzat i innovador.

Grup terapèutic per familars de TLP

La UOTA ofereix aquest servei per a familiars de persones amb trastorn de la personalitat. La nostra filosofia des de començament és la gran importància que tenen els familiars per la superació de tots els problemes mentals. Moltes vegades són culpats de l’inici del problema però també tenen una gran importància en la solució, nosaltres volem destacar el paper que poden tenir per solucionar el problema que estant vivint tot l’entorn familiar.

L’entorn més proper, que acostuma a ser la família, d’una persona amb trastorn de la personalitat acostuma a estar molt afectat i a funcionar amb dinàmiques poc saludables per a cada membre de la família.

Aquests grups són psicoeducatius, on es donen pautes d’actuació en diferents situacions problemàtiques sense centrar-nos exclusivament en els exemples que les persones poden aportar, intentant obrir camí més enllà, per a futures situacions. Es treballen aspectes com entendre la psicopatologia del familiar afectat, la comunicació entre els membres de la família i pautes per saber com abordar situacions de crisi.

Basant-nos en el llibre “Llenando el vacio”, els familiars assistents a les sessions avancen aprenent formes de comportament i de relació diferents que augmenten el benestar de la família millorant les seves relacions i contribueixen molt positivament a la millora terapèutica del familiar afectat.