Programa ambulatori

El programa ambulatori és un servei integral dels trastorns de la conducta alimentària indicat per a pacients amb TCA: anorèxia, bulímia o TCA no especificat, de gravetat moderada que tenen prou autonomia per a complir els compromisos terapèutics.

En el programa ambulatori es realitza psicoteràpia individual i grupal. També s’inclou la teràpia familiar, molt important per el bon funcionament del tractament.


Consulta ambulatòria

La consulta ambulatòria està indicada per a pacients amb TCA: anorèxia, bulímia o TCA no especificat, de baixa gravetat o que per les seves circumstàncies personals no poden implicar-se en un tractament més intensiu. També està indicat quan l’evolució del pacient dóna una millora clínica important.