Obesitat

L’obesitat, objecte de tractament de la nostra unitat, es defineix com l’acumulació excessiva de greix que pot ser perjudicial per la salut i que es manifesta per un excés de pes i volum corporals.. Per definir el sobrepès i l’obesitat es realitza una estimació indirecta a partir de l’índex de massa corporal.
L’obesitat ha passat a ser un problema sanitari important, suposant uns costos econòmics i socials de gran rellevància. La prevalença de l’obesitat i el sobrepès també ha mostrat un augment.