Grup Multifamiliar

A part de les intervencions familiars a nivell individual, des de la UOTA també oferim a les famílies un espai terapèutic d’ajuda mútua al que anomenem Grup Multifamiliar.

El Grup Multifamiliar és un espai grupal dirigit on es troben familíes de pacients afectats per un TCA i on es treballen, amb el suport d’un terapeuta, aspectes vinculats a l’àmbit familiar del trastorn (aspectes conductuals, cognitius i emocionals).

Aquesta modalitat d’intervenció terapèutica grupal ofereix importants aportacions a les famílies que hi participen que s’enriqueixen de l’ajuda i suport que els donen les altres famílies arrel de les seves experiències lligades a la malaltia. L’expressió de les emocions, la millora de la comunicació, la ressolució de conflictes i les pautes saludables d’alimentació son els temes al voltant dels quals giren les sessions del Grup Multifamiliar.

El fet de que les famílies puguin gaudir d’un espai compartit amb altres persones que viuen una situació similar, fa que es redueixin els sentiments de soletat davant del trastorn i l’aïllament de la família. D’aquesta manera, millora de forma rellevant la implicació dels familiars en el tractament de la patologia alimentaria, el que repercuteix molt positivament en l’evolució i recuperació de la persona afectada.