EMDR

La EMDR és un abordatge psicoterapèutic molt eficaç que accelera el tractament de moltes problemàtiques psicològiques. El mètode va ser descobert per la Dra. Francine Shapiro en 1987 i s’ha anat desenvolupant al llarg d’aquests anys demostrant una gran eficàcia. Consisteix en la estimulació bilateral acompanyada d’un protocol de tractament específic relacionat amb les situacions traumàtiques que desencadena la dessensibilització i el conseqüent reprocessament de la informació, acompanyat de la desaparició de la simptomatologia.

La EMDR es basa en que el record de la experiència o de les experiències traumàtiques de la persona han afectat al desenvolupament del trastorn que presenta la persona. És el record traumàtic allò que és tracta terapèuticament.

La EMDR no és incompatible amb altres tractaments, és una tècnica integradora validada científicament que pot contribuir a la millora de la simptomatologia de la persona. Les investigacions indiquen que el mètode EMDR és altament efectiu i de resultats duradors. Les sessions necessàries variaran en funció de la persona, el problema, les circumstàncies vitals, el temps que ha passat des de l’episodi traumàtic i el quadre psicopatològic…

Els problemes amb que podem treballar amb EMDR són diversos, podem treballar des d’un Trastorn per Estrés posttraumàtic, trastorns dissociatius, fòbies, trastorns d’ansietat, pèrdues i dols, trastorns de la personalitat, trastorns alimentaris, trastorns depressius o dolor crònic. Cal diferenciar entre traumes amb “T” i traumes amb “t”, els traumes amb “T” ens referim a situacions dramàtiques greus, els “t” són situacions que totes les persones viuen normalment d’una forma repetida, ens referim a situacions d’estrès o dèficit prematurs.

La EMDR afegeix un valor important a la nostra Unitat, diferenciant-nos per aquest abordatge tant especialitzat i innovador.