Els vincles afectius

La majoria dels problemes que trobem a psicoteràpia tenen una implicació en cert nivell dels seus vincles afectius, i sobretot els vincles establerts a la infància. En aquest petit escrit volem diferenciar els tipus de vincles i la importància de cadascú d’ells.
Hi ha diferents classificacions sobre els vincles afectius que s’estableixen a la infància, escolliré una senzilla i clara per poder entendre aquest tema.
El vincle segur; és aquell vincle que s’estableix amb la confiança i la seguretat. El nen sap que pot recórrer a la família quan té algun problema i aquesta li ensenya les emocions i no tracta d’invalidar-lo de cap manera. És el vincle que es dona en les relacions sanes.
El vincle ansiós; els pares són incapaços de viure la criança amb calma, pateixen i tenen ansietat i per tant una conducta molt probable és la sobreprotecció de l’infant, no deixant així que aquest es desenvolupi amb autonomia i seguretat. Normalment en l’adult que ha tingut aquest tipus de vincle apareixen els trastorns d’ansietat.
El vincle evitatiu; el nen pot estar cobert en les seves necessitats bàsiques però no l’atenen emocionalment, és un nen invisible als ulls de l’adult, incapaç molt probablement de vincular-se emocionalment d’una forma saludable quan sigui adult. Pot ser buscarà l’afecte de qualsevol manera i a qualsevol preu.
El vincle desorganitzat; aquest cas és un dels més greus, son nens que pateixen abusos físics, sexuals, i psicològics. No té per què existir tot el tipus d’abús, però el nen no sap com relacionar-se amb els pares ja que no té control sobre quan existirà un comportament abusiu o positiu. Son persanes que a l’edat adulta tenen moltes dificultats.
La importància dels vincles afectius es coneix des dels inicis de la psicoteràpia, hem d’entendre que el que ens passa a dia d’avui és fruit de la nostra història, i per aquest motiu és de vital importància tenir un coneixement profund de les nostres arrels. La psicoteràpia no pot quedar-se únicament amb els problemes que li passen a la persona en el moment present, cal treballar amb profunditat els casos i així garantim una disminució de les recaigudes.
Molts dels problemes de les persones es solucionarien amb un bon treball preventiu a nivell de vincles afectius, ja des de el moment de l’embaràs es donen situacions on es podria prevenir. El moment del part, també és important, el nadó és el ser més indefens de la natura, sense el vincle matern és incapaç de sobreviure, pensem una mica en això i reflexionem així sobre la importància d’aquest fet.