Consulta ambulatòria

La consulta ambulatòria està indicada per a pacients amb TCA: anorèxia, bulímia o TCA no especificat, de baixa gravetat o que per les seves circumstàncies personals no poden implicar-se en un tractament més intensiu. També està indicat quan l’evolució del pacient dóna una millora clínica important.