Problemes familiars, que fa el terapeuta de família?

  La família és un sistema complexa on hi ha implicats molts factors. Sovint ens…

Problemas familiares, ¿Qué hace el terapeuta de familia?

  La familia es un complejo sistema donde están implicados muchos factores. A menudo nos…

Els vincles afectius

La majoria dels problemes que trobem a psicoteràpia tenen una implicació en cert nivell dels…

Els vincles afectius

La majoria dels problemes que trobem a psicoteràpia tenen una implicació en cert nivell dels…

Vigorèxia, de la pràctica d’esport a la patologia

És probable que qui va regularment al gimnàs conegui a algú que respongui al següent…

Grup terapèutic per familars de TLP

La UOTA ofereix aquest servei per a familiars de persones amb trastorn de la personalitat.…

El cierre del Marigold

Article extret de la pàgina web www.am14.net, un cas d’èxit de la UOTA: Se acabó.…

Els trastorns alimentaris a l’actualitat

Els trastorns de la conducta alimentària continuen sent una realitat comuna avui en dia; fa…