Sobre Nosaltres

La Unitat d'Obesitat i Trastorns de l'Alimentació (UOTA) està formada per un equip humà multidiscilplinari i especialitzat en l'obesitat i els Trastorns Alimentaris. Compta amb un total de 20 places d'ingrés en hospital de dia a més de l'atenció ambulatòria d’aquests trastorns.

ID-100103887

mans

Què fem?

La UOTA és una unitat especialitzada en el tractament dels trastorns de la conducta alimentària; l'anorèxia nerviosa, la bulímia nerviosa, el trastorn per afartament, els trastorns alimentaris no especificats i l'obesitat.

Bloc

Trastorns de la conducta alimentària
A les darreres dècades, els trastorns de la conducta alimentària, a partir d’ara TCA, han adquirit una gran importància degut a la seva gravetat, complexitat i dificultat per establir un diagnòstic a totes les seves àrees i tractament específic. Els TCA són trastorns amb una etiologia multifactorial on intervenen factors genètics, biològics, de personalitat, familiars i culturals. En els estudis són pocs els casos de TCA que no siguin occidentals.
Serveis
Els trastorns de la Conducta Alimentària són una patologia en la que interactuen factors biològics, psicològics, familiars i socials. Per aquest motiu és tant important la intervenció d’un equip multidisciplinari. Comptem amb Hospital de Dia, programa ambulatori, consulta ambulatòria i programa preventiu.
Trastorns de la personalitat
La comorbiditat entre els trastorns de la conducta alimentària i els trastorns de la personalitat es coneguda des de fa anys. Aquesta convivència de dos psicopatologies complica de manera evident el curs i el tractament del trastorn alimentari, és per això tant important fer un abordatge que tingui en compte aquests aspectes i treballi amb ells a la vegada que es treballa amb el TCA. Els més comuns són el Trastorn Obsessiu compulsiu de la personalitat i el Trastorn Límit de la personalitat.
La teràpia familiar en els TCA
La teràpia familiar és una intervenció psicoterapèutica que va dirigida a les famílies en les quals es detecta un cert deteriorament en les estructures relacionals. En moltes ocasions, la família es veu afectada per la llarga convivència amb el Trastorn de la Conducta Alimentària, el que fa que esdevinguin situacions de crisi que sobrepassen a molts familiars.